Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň Európskej rady pre výskum

Naše podujatia

Informačný deň Európskej rady pre výskum sa uskutočnil dňa 11. 12. 2017 v Centre vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 2. poschodie, konferenčná miestnosť č. 235.

Cieľom informačného dňa bolo predstaviť výzvy Európskej rady pre výskum v rámci programu Horizont 2020, konkrétne Pracovného programu 2018, pohľad člena riešiteľského kolektívu ERC grantu a tiež pravidlá účasti v ERC projektoch.

Cieľovou skupinou boli všetci záujemcovia – potenciálni predkladatelia ERC projektov .

 

/HORIZONT_2020/ERC/PROGRAM__.pdf target=“_blank“>Program

 

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/ERC/ID_ERC_12_2018/pravidla_hry_ERC_2017_Ftacnikova.pdf target=“_blank“>ERC Working Program 2018 – S.Ftáčniková

/HORIZONT_2020/ERC/ID_ERC_12_2018/Hermanovska_SyG.pdf target=“_blank“>Schéma Synergy Grant – I.Hermanovská

Horizont_2020/IMG_5102.JPG alt=“erc“ width=“406″ height=“270″ />