Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň – Európska rada pre inovácie

Naše podujatia

Informačný deň na tému Európska rada pre inováciu, ktorý sa uskutočnil dňa 19.3.2019 od 9.00 do 12.00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča STU,  Mýtna 28, Bratislava.

Cieľom bolo poskytnúť účastníkom prehľad a informácie o otvorených výzvach v rámci Európskej rady pre inováciu (Fast Track to Innovation, SME Instrument Fáza 2 a Future and Emerging Technologies). Cieľovou skupinou boli vedeckí pracovníci na univerzitách alebo výskumných centrách, ako aj zástupcovia obchodných spoločností, ktorí už podávali návrh projektu alebo plánujú podať návrh projektu v apríli a v máji 2019.

 

/HORIZONT_2020/2019/Pozvanka_EIC_19032019_SJ_logo_STU.pdf target=“_blank“>Program

Prezentácie

/HORIZONT_2020/SME_Instrument/2019/EIC/European_Innovation_Council_Petrasova.pdf target=“_blank“>Európska rada pre inovácie – Viera Petrášová, NCP

/HORIZONT_2020/SME_Instrument/2019/Prezentacia_Priprava_rozpoctu_info_den_STU_19032019.pdf target=“_blank“>Príprava rozpočtu v inovačných projektoch – Lucia Dávidová, NCP

/HORIZONT_2020/2019/Ako_pripravit_navrh_projektu_do_SME_-_1._faza/Excelentnost_technickeho_riesenia.pdf target=“_blank“>Excelentnosť technického riešenie – Dušan Janičkovič, NCP

/HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/Prezentacia_Partner_Search_Simkova.pdf target=“_blank“>Partner Search a iné projekty na podporu spolupráce – Katarína Šimková, NCP