Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň Energia a EURATOM

Naše podujatia

Dňa 10.11.2015 sa uskutočnil informačný deň pre oblasti SC3 – Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia a EURATOM. 

Miesto konania: zasadačke Rektorátu STU, Vazovova 5, Bratislava

 

Najnovšie informácie o výzvach z oblastí SC3 a EURATOM v programovom období 2016-17 predniesli aj  rečníci z Európskej komisie a delegát SR pre EURATOM.

 

/HORIZONT_2020/Energy/Programme_10_11_2015__Energy.pdf>PROGRAM PODUJATIA

/HORIZONT_2020/Energy/H2020_Introduction_10_11_2015.pdf>Úvod do SC3 a EURATOMU – Veronika Hanzelová

/HORIZONT_2020/Energy/H2020_Energy_Challenge_calls_2016-2017_VZ.pdf>SC3/Energy – Vladimír Zuberec

/HORIZONT_2020/Energy/Euratom_prezentacia_10-11-2015.pdf>EURATOM – Juraj Klepáč

/HORIZONT_2020/Energy/H2020_Horizon_2020_in_brief_10_11_2015.pdf>Horizont 2020 v kocke – Veronika Hanzelová

/HORIZONT_2020/Energy/PARTICIPANT_PORTAL_EE_2015_1011.pdf>Participant Portal – Nataša Hurtová

/HORIZONT_2020/SC2_a_SC5/Financie.pdf>Financie v Horizonte 2020 – Peter Beňo

Horizont_2020/20151110_102316.jpg alt=“Prezentácia p.Zuberca“ width=“384″ height=“215″ />