Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Horizon 2020: September calls in SC5 – what can we expect?

Naše podujatia

Dňa 26.6.2015 sa na CVTI SR uskutočnil seminár Horizontu 2020 pre oblasť Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny.

 

Podujatie malo za cieľ priblížiť témy a výzvy z oblasti SC5 na roky 2016-17, ako aj diskutovať o pripravovanom pracovnom programe.

Hlavným rečníkom bude pán Renzo Tomellini, zástupca DG RTD, Európska komisia.

Podujatie sa uskutočnilo v anglickom jazyku.

 

/HORIZONT_2020/Climate/Programme_26.6.2015.docx>Program

/HORIZONT_2020/Climate/Tomellini_SC5.pdf>Societal Challenge 5 – Renzo Tomellini

/HORIZONT_2020/Climate/Prezentacia_MZP_SR_Enviropolitika.pdf>Enviropolitika – Norbert Kurilla

/HORIZONT_2020/Climate/Prezentacia_H2020__26.6.2015.pdf>Slovensko v Horizonte 2020 – Patrik Helmich

 

podujatia/SC5_26062015/IMG_4259.JPG alt=“Prednáška pána Renza Tomelliniho z EK“ />