Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

European Innovation Council Pilot – Info deň spojený s workshopom

Naše podujatia

 • Začiatok
  25.09.2019, 08:30
 • Koniec
  25.09.2019, 13:00
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Miesto konania
  CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
 • Štát
  SR

Robíte špičkový výskum? Ste inovatívna firma a máte prelomový produkt? Chcete sa zaradiť  medzi top inovátorov v Európskej únii?

Pozývame Vás na informačný deň spojený s workshopom zameraný na predstavenie pilotnej iniciatívy Európskej komisie podporujúcej celý inovačný cyklus od výskumu až po komercializáciu inovácie – Enhanced European Innovation Council Pilot.

Akcia sa uskutoční 25. septembra 2019 v dopoludňajších hodinách Bratislave a bude rozdelená na tri časti.

 • V prvej časti bude predstavená iniciatíva EIC Pathfinder vhodná najmä pre univerzity a iné inštitúcie realizujúce výskum,
 • druhá časť bude venovaná firmám, keďže jej cieľom bude oboznámiť účastníkov s iniciatívou EIC Accelerator (bývalý SME Instrument). Informačný deň uzavrie prednáška o aktuálnych otázkach duševného vlastníctva a ochrany osobných údajov v projektoch H2020,
 • tretia časť bude praktická – workshop. Účastníci budú mať možnosť pracovať priamo s projektovou žiadosťou na EIC Accelerator (SME Instrument fáza 2), ktorou ich bude sprevádzať úspešný a doposiaľ jediný riešiteľ SME Instrument fázy 2 Miroslav Konečný zo Saftra Photonics.

Cieľovou skupinou podujatia sú začínajúce ako aj etablované firmy, verejné a súkromné výskumné inštitúcie, univerzity a ostatné subjekty majúce ambíciu zapojiť sa do výziev EIC. Praktický workshop je venovaný firmám, ktoré majú záujem podať projekt do fázy 2 SME Instrument (EIC Accelerator).

Registrácia na info deň (časť 1 a 2) a na workshop (časť 3) bude prebiehať oddelene, keďže workshop je zameraný na firmy plánujúce podať projekt do EIC Accelerator. Organizátor si vyhradzuje právo na výber účastníkov na workshop.

Podmienkou registrácie na workshop je vyplnenie krátkeho formulára so stručnými informáciami o plánovanom projekte (bude k dispozícii na stiahnutie).

Program akcie

Kontaktná osoba: Lucia Dávidová, Národný kontaktný bod pre Inovácie v MSP, lucia.davidova@cvtisr.sk

Zaregistrovať sa na podujatie: