Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020

Naše podujatia

Dňa 22.januára 2015 o 13.hod. sa uskutočnil tématický seminár na tému Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020. Seminár o problémoch pri podávaní návrhov projektov. U účastníkov sa predpokladá základnú informovanosť o Horizonte 2020.

 

Cieľom seminára je priblížiť problematické otázky v projektových návrhoch Horizontu 2020 najmä:

–          výskumno – inovačných projektoch (Research & Innovation Action),

–          inovačných projektoch (Innovation Action) a 

–          projektoch pre malé a stredné podniky (SME Instrument).

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií, ktoré podávajú projekty (napr. SAV, Uniko, vysoké školy, malé a stredné podniky, rezortné výskumné ústavy). Predpokladá sa základná informovanosť o Horizonte 2020.

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_projekt_v_H2020/Program_Informacny_-_ako_pripravit_navrh_projektu_-_II.docx>PROGRAM

Následne sa ako pokračovanie tohto seminára dňa 3.2.2015 od od 9:00 hod. bude konať seminár na tému Komerčná stránka výskumno-inovačných projektov ( alebo Biznis plán H2020 ako súčasť návrhu projektu), v priestoroch CVTI SR (viac informácií môžete nájsť v aktualitách).

Prezentácie:

Veronika Hanzelová – /HORIZONT_2020/Ako_pripravit_projekt_v_H2020/Prezentacie/Vztah_navrhu_projektu_k_pracovnemu_programu_Hanzelova_22012015_V2.pdf>Vzťah návrh projektu k pracovnému programu

Ivan Filus – /HORIZONT_2020/Ako_pripravit_projekt_v_H2020/Prezentacie/Filus_Impact_2015-01-22.pdf>Očakávaný dopad

Viera Petrášová – /HORIZONT_2020/Ako_pripravit_projekt_v_H2020/Prezentacie/Diseminacia_a_vyuzivanie_vysledkov_Petrasova.pdf>Diseminácia a využívanie výsledkov

Peter Beňo – /HORIZONT_2020/Ako_pripravit_projekt_v_H2020/Prezentacie/22_1_Pracovne_etapy_a_riadiace_struktury_Beno.pdf>Pracovné balíky, riadiace štruktúry

Mária Žitňanská – /HORIZONT_2020/Ako_pripravit_projekt_v_H2020/Prezentacie/ID_H2020_OA_alebo_iniciativy_CVTI_SR_ako_NRB_final.pdf>Open Access (OA)