Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020

Naše podujatia

Dňa 18.5.2015 sa uskutočnil seminár ,,Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020″ od 13:00 v Konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice na Technickej univerzite v Košiciach, Boženy Nemcovej 7, Košice.

Účasť na seminári predpokladala základnú znalosť Horizontu 2020.

Cieľom seminára bolo priblížiť problematické otázky v projektových návrhoch Horizontu 2020 najmä:

–          výskumno – inovačných projektoch (Research & Innovation Action),

–          inovačných projektoch (Innovation Action) a 

–          projektoch pre malé a stredné podniky (SME Instrument).

Cieľovou skupinou boli zástupcovia organizácií, ktorí podávajú projekty (napr. SAV, Uniko, vysoké školy, malé a stredné podniky, rezortné výskumné ústavy). Predpokladá sa základná informovanosť o Horizonte 2020.

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_projekt_v_H2020/Ako_pripravit_navrh_projektu_18_5_2015_Kosice.docx>Program

 

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_navrh_projektu/Ako_pripravit_navrh_projektu_BB_14052015/Ivan_Filus_-_Impact_a_Business_plan.pdf>Impact a biznis plán – Ivan Filus

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_navrh_projektu/Ako_pripravit_navrh_projektu_BB_14052015/Diseminacia_a_vyuzivanie_vysledkov_Petrasova.pdf>Diseminácia a vyuažívanie výsledkov – Viera Petrášová

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_navrh_projektu/Ako_pripravit_navrh_projektu_BB_14052015/ID_H2020_OAmaj_final_KE.pdf>Open Access – Mária Žiňanská

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_projekt_v_H2020/Prezentacie/22_1_Pracovne_etapy_a_riadiace_struktury_Beno.pdf>Pracovné balíky, riadiace štruktúry personálne výdavky a iné priame náklady – Peter Beňo

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_navrh_projektu/Vztah_navrhu_projektu_k_pracovnemu_programu_Hermanovska__Hanzelova.pdf>Vzťah návrhu projektu k pracovnému programu – Iveta Hermanovská, Veronika Hanzelová