Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020

Naše podujatia

Dňa 14.5.2015 sa v Aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici uskutočnl seminár ,,Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020″.

Účasť na seminári predpokladala základnú znalosť Horizontu 2020.

 

Cieľom seminára bol priblížiť problematické otázky v projektových návrhoch Horizontu 2020 najmä:

–          výskumno – inovačných projektoch (Research & Innovation Action),

–          inovačných projektoch (Innovation Action) a 

–          projektoch pre malé a stredné podniky (SME Instrument).

Cieľovou skupinou boli zástupcovia organizácií, ktorí podávajú projekty (napr. SAV, Uniko, vysoké školy, malé a stredné podniky, rezortné výskumné ústavy).

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_projekt_v_H2020/Ako_pripravit_navrh_projektu_-_14.5.2015__Banska_Bystrica.docx>Program

Registrácia

 

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_navrh_projektu/Ako_pripravit_navrh_projektu_BB_14052015/Ivan_Filus_-_Impact_a_Business_plan.pdf>Impact a biznis plán – Ivan Filus

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_navrh_projektu/Ako_pripravit_navrh_projektu_BB_14052015/Diseminacia_a_vyuzivanie_vysledkov_Petrasova.pdf>Diseminácia a vyuažívanie výsledkov – Viera Petrášová

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_projekt_v_H2020/Prezentacie/22_1_Pracovne_etapy_a_riadiace_struktury_Beno.pdf>Pracovné balíky, riadiace štruktúry personálne výdavky a iné priame náklady – Peter Beňo

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_navrh_projektu/Ako_pripravit_navrh_projektu_BB_14052015/HORIZON_2020_hodnotenie_projektov.pdf>Hodnotenie projektov v programe Horizont 2020 – Lenka Theodoulides

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_navrh_projektu/Ako_pripravit_navrh_projektu_BB_14052015/ID_H2020_OAmaj_final_KE.pdf>Open Access – Mária Žiňanská