Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Úspešný projekt

ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities - TRANSCAN-2

Stav: prebieha
Slovenská účasť: Áno

Úspešný projekt

A Novel Detection protocols for REliable prostate cancer Assays

Stav: prebieha
Slovenská účasť: áno

Úspešný projekt

The HUB for boosting the Responsibility and inclusiveness of ICT enabled Research and Innovation through constructive interactions with SSH research

Stav: priebehajúci
Slovenská účasť: Áno

Úspešný projekt

New seed treating method - hydrostimulation - for higher crop yields in water deprived regions

Stav: Ukončený
Slovenská účasť: Áno

Úspešný projekt

Innovative Glycan-based analysis for Cancer diagnostics

Stav: Aktívny
Slovenská účasť: Áno

REGISTRÁCIA OTVORENÁ!
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Horizont 2020

HORIZONT 2020 je názov nového programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií. Horizont 2020 bude na nasledujúcich 7 rokov hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa budú napĺňať záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii …

Pokračovať na horizont 2020

Podpora HORIZONTU 2020 na Slovensku

Implementácia programu Horizont 2020 spadá do kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je národným koordinátorom Horizontu 2020 na Slovensku. Ministerstvo navrhuje a v spolupráci s partnermi (Centrum vedecko-technických informácií SR a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja) realizuje opatrenia na podporu účasti slovenských univerzít, výskumných organizácií a podnikov v Horizonte 2020.

Podpora zvýšenia účasti slovenských organizácií v porovnaní s predchádzajúcimi programami (napr. 7. RP) je zakotvená aj novom strategickom dokumente pre slovenskú vedu do roku 2020 „Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR – RIS3 SK“ a jednou zo základných priorít politiky v oblasti výskumu a vývoja v nadchádzajúcom období …

Pokračovať na podporu horizontu 2020