Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

REZERVUJTE SI TERMÍN!

Audity v H2020

Komunikačná kampaň EK - Audity v projektoch H2020 - v druhej polovici marca 2020 v CVTI SR. Termín upresníme v najbližších dňoch.

Horizon 2020 Secure Societies Information Day and Brokerage Event
28. - 29. apríl 2020 Hotel Safron, Bratislava
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Horizont 2020

HORIZONT 2020 je názov programu Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií. Horizont 2020 je od roku 2014 na nasledujúcich 7 rokov hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa napĺňajú záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii…

Pokračovať na horizont 2020

Podpora HORIZONTU 2020 na Slovensku

Implementácia programu Horizont 2020 spadá do kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je národným koordinátorom Horizontu 2020 na Slovensku. Ministerstvo navrhuje a v spolupráci s partnermi (Centrum vedecko-technických informácií SR a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja) realizuje opatrenia na podporu účasti slovenských univerzít, výskumných organizácií a podnikov v Horizonte 2020.

Podpora zvýšenia účasti slovenských organizácií v porovnaní s predchádzajúcimi programami (napr. 7. RP) je zakotvená aj novom strategickom dokumente pre slovenskú vedu do roku 2020 „Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR – RIS3 SK“ a jednou zo základných priorít politiky v oblasti výskumu a vývoja v nadchádzajúcom období …

Pokračovať na podporu horizontu 2020