Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Konferencia Žijem vedu naživo 2019 spája vedcov

Aktualita

Zjednocujúcou témou druhého ročníka konferencie je MOTIVÁCIA.

Čo motivuje vedcov v práci vo vede? Ako motivovať slovenských vedcov cestovať do zahraničia a získavať nové skúsenosti? A ako ich motivovať, aby sa vrátili naspäť na Slovensko? Čím sa motivujeme k snahe pomôcť slovenskej vede? Kde nájsť motiváciu na dôrazné vyžadovanie etiky vo vede? Ako motivovať ľudí v záujme o vedu? Ako povzbudiť diskusiu o motivácii? Existuje vo vedeckej komunite motivácia na spoluprácu v spomenutých bodoch?

Hľadať odpovede na tieto i mnohé ďalšie otázky na konferencii Žijem vedu naživo 2019 pomôžu títo prednášajúci:

MARIANA DERZSI (MTF STU)

RENÁTA HALL (To dá rozum)

SIMONA OĽHOVÁ (Science Slam)

LUKÁŠ FÉLIX PAŠTEKA (PriF UK)

RÓBERT SRNKA (Večer zVEDAvých)

SOŇA FTÁČNIKOVÁ (CVTI)

MAXIMILIÁN STRÉMY (MTF STU )

V rámci programu bude vyhlásený víťaz súťaže ZvedaVec roka 2019 a ocenení budú víťazi súťaže Ženy vo vede a veda pre všetkých?.

V rámci konferencie sa predstavia rôzne na vedu zamerané iniciatívy z celého Slovenska. Viac informácií a registráciu na konferenciu nájdete na stránke Žijem vedu