Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Naše
služby

Na Slovensku

Chcem vedieť viac

V Bruseli

Chcem vedieť viac

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Dokumenty

  • V roku 2015 Európska rada opätovne potvrdila svoj záväzok plne funkčnej EVP a schválila plán ERA na roky 2015 – 2020. Je to živý dokument, ktorý usmerňuje krajiny EÚ pri vytváraní priorít EVP na vnútroštátnej úrovni: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8975-2015-INIT/en/pdf
  • Monitorovanie implementácie plánu ERA je integrované do správ o pokroku EVP na základe hlavných ukazovateľov navrhnutých Európskym poradným výborom pre výskum a inovácie. (ERAC)