Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Zverejnenie projektov Horizontu 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia zverejnila doteraz zazmluvnené projekty Horizontu 2020 v databáze CORDIS (Community Research and Development Information Service).

CORDIS  je verejne dostupná databáza poskytujúca informácie o projektoch, ktoré získali grant z niektorého rámcového programu EÚ. Teraz bola doplnená o informácie z prvých projektov Horizontu 2020.

 V CORDISE si môžete vyhľadávať a zobraziť jednotlivé detaily projektu, ako celkové náklady,  koordinátor projektu, partneri a iné. V ľavom menu zvoľte Programy a následne „Horizont 2020. Potom môžete výsledky filtrovať podľa oblastí Horizontu 2020 alebo podľa krajiny.