Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Záujem o štipendium MCSA (IF) v oblasti Life Science

Aktualita

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Dávame do pozornosti záujemcom o štipendium MCSA IF v oblasti Life Science. Jedná sa o ponuku /HORIZONT_2020/MSCA/2018/Invitation_Marie_Sklodowska_Fellowships_SE.pdf target=“_blank“>hostiteľskej inštitúcie v rámci MSCA IF v rámci Society and Enterprise Panel.