Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Webinár „Renovácia verejných budov v Európe“

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

Európska komisia organizuje 27. 4. 2018 webinár na tému Renovácia verejných budov, ktorá patrí pod Spoločenskú výzvu 3 – Energia.

Webinár je súčasťou iniciatívy Sustainable Energy Investment Forums. Budete mať možnosť vypočuť si prezentácie o realizovaných projektoch.