Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Webinár o Participant Portále

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 27. mája 2015 od 14,00 – 17,00 hod. sa uskutočnil ďalší zo série workshopov o Participal Portale.

Tento workshop bude vysielaný cez internet pomocou live stream a vzdialení používatelia sa môžu zapojiť do diskusie prostredníctvom webového fóra.

Hlavným bodom programu budú body:
A) zlepšenie front office registra príjemcu,
B) nápady pri vyhľadávaní potenciálnych budúcich partnerov pri vytváraní H2020 konzorcia
 
Hypertextový odkaz na live stream, finálna agendy a prístup k webovým fóra bude k dispozícii niekoľko dní pred zasadnutím tu:

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/research/participants/portal/viewforum.php?f=32 (generic password: “forum”)