Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Webinar – O duševných právach v projektoch Horizontu 2020

Aktualita

Oblasti
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 16.12.2015 si pozriete webinár „O duševných právach v projektoch Horizontu 2020“. Môžete získať zaujímavé informácie o využití práv duševného vlastníctva v projektoch H2020. Tento webový seminár Vám poskytne celkový pohľad na tvorbu a rozvoj práv duševného vlastníctva, a to tak počas ako aj po dobe trvania projektu H2020. Budú analyzované najčastejšie chyby už pri plánovaní a zároveň dostanete niekoľko praktických tipov, ako môžete dosiahnuť najlepšie možné výsledky z projektu v H2020.

 

Po tréningu účastníci lepšie pochopia nasledujúcich záležitosti:

    Duševné práva (DP) v kozorcionálnej dohode: najmä s ohľadom na výsledky výskumu.
    Akým najlepším spôsob zmaximalizovať hodnotu vášho DP?
    Posudzovanie vašich práv duševného vlastníctva: Ako môžete odhadnúť hodnotu vášho DP?
    Aké kritériá by mala byť vzatá do úvahy, ak má určiť, koľko ich stojí za vašu IP?
    Aké sú najlepšie stratégie využívania DP a obchodné plány pre vstup na trh?
    Ako žať plody svojich DP: licencií a následná správa dohôd.

Dĺžka: 60 minút (prezentácia) + 15 minút na otázky

Poplatok: Webový seminár je k dispozícii zdarma.

Registrujte sa tu.