Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Webinár na tému Citizen Science

Aktualita

Oblasti
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť