Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výzvy v oblasti Vesmír pre rok 2017

Aktualita

Oblasti
  • Vesmír

Dovoľujeme si Vám zdielať stručný dokument na tému – /HORIZONT_2020/Vesmir/H2020_WP2017_strucne_CZ.PDF>Pracovný program (plán) Horizontu 2020 pre Space na rok 2017 v českom jazyku. Dokument obsahuje stručný výtah pre rýchlu orientáciu v prioritách a podporovaných aktivitách v pracovním plánu H2020 Space na rok 2017. Podrobnejšie informácie sú uvedené v samotnom /HORIZONT_2020/Vesmir/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf>Pracovnom programe (od str. 30 vyšie)

 

Dovoľujeme si Vás tiež upozorniť na dôležité termíny otvorenia výziev v oblasti Vesmír.

Dňa 8.11.2016 sa otváraju výzvy v oblastiach:

Neskôr, dňa 26.11.2016, sa otvoria výzvy pre malé a stredné podniky.