Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výzvy FCH JU pre rok 2020 otvorené!

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)

V nadväznosti na otvorenie výziev Spoločného podniku pre Palivové články a vodík – Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking pre rok 2020 sa 27. januára 2020 konal Informačný deň v Bruseli.

Hlavným cieľom podujatia bolo oboznámiť odbornú verejnosť s obsahom, pravidlami a procesom predkladania projektových návrhov do otvorených výziev FCH JU pre rok 2020. Všetky výzvy boli 14. januára 2020 zverejnené na portáli Funding & Tenders Opportunities.

Ak ste sa podujatia nestihli zúčastniť, prezentácie a nahrávky z info dňa FCH JU nájdete na našej stránke: 

Video nahrávka č. 1: Info Day 2020 časť 1. :

Video nahrávka č. 2: Info Day 2020 časť 2 :