Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výzvy EK na členov expertných skupín

Aktualita

Oblasti
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Právne, finančné a etické otázky
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

EK zverejnila otvorené výzvy, v ktorých hľadá členov do expertných skupín.

Kontinuálne otvorené výzvy pre viaceré témy – čítajte ďalej…..

Do 16.marca sú otvorené výzvy: Strategic Forum for Important Projects of Common European Interest (IPCEI)

Do 3.marca je otvorená téma: THE SELECTION OF MEMBERS OF THE THIRD EUROPEAN MULTI-STAKEHOLDER FORUM ON ELECTRONIC INVOICING