Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výzva Spoločného podniku pre palivové články a vodík (FCH 2 JU) otvorená

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

Uzávierka výzvy je plánovaná na 23. apríla 2019, popis tém môžete nájsť v dokumente 2019 ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET. Celkom 19 tém je rozdelených na základe 5 technicko-ekonomických cieľov, napr. vodík ako konkurencieschopné médium pre skladovanie energie na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.