Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výzva SME Innovation Associate spustená

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • biotechnológie
 • čistá a efektívne využívaná energia
 • demografické zmeny a kvalita života
 • efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • ekologická a integrovaná doprava
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • finančné a etické otázky
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Inteligentná
 • moderná výroba a spracovanie
 • moderné materiály
 • morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Nanotechnológie
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Potravinová bezpečnosť
 • Právne
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie
 • životné prostredie

Malé a stredné podniky často zápasia s problémom nedostatku špecializovaných znalostí a expertízy. Vhodné riešenie ponúkajú firmám mobilitné programy, ktoré im umožňujú získať do svojich tímov potrebných odborníkov na riešenie konkrétnych problémov. Program Horizont 2020 otestoval takúto schému v rokoch 2016-2017, ktorá dopĺňala projekty oblasti Marie Sklodowska Curie poskytovaním príležitostí pre skúsených výskumníkov v inovatívnych malých a stredných podnikoch.

Schéma má svoje pokračovanie aj v tomto programovacom období a 3. septembra 2019 bola otvorená výzva pre malé a stredné podniky, ktoré majú záujem o zamestnanie skúseného výskumníka (post doktoranta) zo zahraničia (tzv. inovačného partnera). Do schémy sa môžu zapojiť inovatívne firmy , ktoré majú problém získať podobného odborníka na národnej úrovni (požadovaná expertíza sa v danej krajine nenachádza alebo si ju podnik nemôže dovoliť). Firme budú hradené náklady na výskumníka na obdobie jedného roka jeho práce spočívajúcej v premene inovačnej idei na inovačný projekt.

Termín uzávierky výzvy je 15. január 2020.

Viac informácií o výzve je k dispozícii v sekcii Inovácie v malých a stredných podnikoch – výzva SME Innovation Associate Pilot alebo na Funding & Tender Opportunities portáli.

Tip EASME ako napísať úspešný projekt do SME Innovation Associate – časť Impact

Tip EASME ako napísať úspešný projekt do SME Innovation Associate – časť Excellence

Zdroj: EK, 13.9.2019, lda