Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

VÝZVA pre záujemcov o absolvovanie tréningu pre oblasť VÝSKUMNÝCH INFRAŠTRUKTÚR

Aktualita

Oblasti
  • Výskumné infraštruktúry

POZOR – je možnosť sa prihlásiť na májový tréning do Bukurešti  od 22.-25.5.2018.

Projekt ResInfra@DR organizuje tréning na budovanie kapacít pre ex-ante hodnotenie výskumných infraštruktúr, plánovanie výskumných infraštruktúr, monitorovanie existujúcich a identifikáciu očakávaných dopadov výskumných infraštruktúr.

Tréning sa zameriava predovšetkým na zriaďovateľov výskumných infraštruktúr, grantové agentúry podporujúce tieto infraštruktúry, ďalej manažérov a prevádzkovateľov, ako aj potenciálnych hodnotiteľov výskumných infraštruktúr.

Jedná sa o 4-dňový tréning s poskytnutím ubytovania a preplatením cestovných nákladov pre vybraných účastníkov.

Účasť je obmedzená na občanov krajín Dunajského regiónu.

 

/HORIZONT_2020/Vyskumne_infrastruktury/2018/Open_call_for_trainees_-Banja_Luka.pdf target=“_blank“>Viac informácií nájdete v priloženej výzve na účasť na tréningu.

V prípade, ak máte záujem sa tréningu zúčastniť, vyplňte prosím /HORIZONT_2020/Vyskumne_infrastruktury/2018/Training_application_form.pdf target=“_blank“>vyplňte priložený registračný formulár. Prípadne tento email môžete posunúť Vašim spolupracovníkom, ktorí sú vhodní adepti na účasť na takomto tréningu.

 

Prihlášky do Banej Luky sú uzatvorené!