Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výzva pre konzultačné spoločnosti

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Národná kancelária pre Horizont 2020 bude za účelom informovania širokej verejnosti ako aj žiadateľov v rámcovom programe Horizont 2020 zverejňovať na tomto portáli zoznam konzultačných spoločností, ktoré deklarujú, že majú skúsenosti s prípravou alebo riadením projektov H2020ponúkajú tieto služby zákazníkom.

Vyzývame týmto zástupcov konzultačných spoločností, ktorí majú záujem o bezplatné zverejnenie, aby vyplnili priložený formulár a zaslali ho na adresu ncp@cvtisr.sk. Formulár následne umiestnime na ERA portál v sekcii Horizont 2020.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zverejnené budú iba kompletné formuláre. V prípade otázok sa môžete obrátiť na kontaktnú osobu uvedenú vo formulári.

Registračný formulár pre konzultačné firmy

Zverejnené: 31.7.2019, autor: lda