Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výzva na žiadosť o investíciu pre MaSP

Aktualita

Oblasti
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Ak ste malý a stredný podnik, spin-off alebo start-up v oblasti technológií, získali ste v minulosti financovanie v rámci 7. Rámcového programu alebo Horizon 2020 alebo v súčasnosti projekt v rámci H2020 realizujete (vrátane SME Instrument alebo kaskádového financovania) a hľadáte investora, máme pre vás ponuku prichádzajúcu z projektu IRSUS.

 

Projekt IRSUS je financovaný zo zdrojov Európskej únie a jeho cieľom je vniesť do výskumno-inovačných aktivít príjemcov EÚ grantov podnikateľské črty prostredníctvom realizácie školení a podpory ich podnikateľských zručností, podpory fundraisingu, networkingu a propagačných aktivít. Na všetkých týchto aktivitách participujú kouči z podnikateľského prostredia a korporátne fondy.

 

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky a máte záujem o investíciu v rámci tohto projektu, môžete sa prihlásiť v rámci otvorenej výzvy na tomto odkaze. Stačí na to vyplniť prihlášku s otázkami o vašom bývalom/súčasnom projekte a o vašej organizácii.Celá procedúra vám zaberie maximálne 20 minút.

Výzva je otvorená do 31. marca 2019.