Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výsledky výzvy Starting grant 2019 zverejnené

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska rada pre výskum (ERC) dňa 3. septembra 2019 zverejnila výsledky hodnotenia výzvy na podávanie projektov ERC Starting Grant 2019.

Grant získalo 408 vynikajúcich vedcov s celkovým objemom rozpočtu 621 miliónov Eur, ktorí súťažili s 3106 uchádzačmi o grant. Percento úspešnosti podaných projektov je 13.1 %.

Každému z týchto vedcov s grantom až do výšky 1.5 milióna Eur (+1 000 000 Eur) bude poskytnutý priestor na konsolidáciu vlastného tímu alebo programu. Podiel žien medzi uchádzačmi o granty predstavuje 32 %.

Výskum sa uskutoční v 24 krajinách Európy v popredných inštitúciách najmä v Nemecku ( 73), vo Veľkej Británii (64) a Holandsku (53).

Podrobnejšie informácie

Príklady úspešných projektov výzvy Starting Grant 2019

Zoznam zodpovedných riešiteľov výzvy Starting

Starting Grant 2019

Štatistiky

Zdroj: ERC, 5.9.2019, ivh