Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výsledky výzvy ERC Starting Grant 2017

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)

Európska rada pre výskum (ERC) 6. septembra 2017 zverejnila výsledky hodnotenia výzvy na podávanie projektov ERC Starting Grant 2017. Grant získalo 406 vynikajúcich mladých vedcov s celkovým objemom rozpočtu 605 miliónov EUR. Každý z týchto vedcov s grantom až do výšky 1,5 milióna EUR bude môcť vytvoriť vlastný výskumný tím a presadiť prevratné myšlienky. Podiel žien medzi novými uchádzačmi o granty je najväčší v rámci súťaže ERC a tiež aj aj väčšia rozmanitosť z hľadiska národnosti.

Podrobnejšie informácie

Príklady úspešných projektov výzvy Starting Grant 2017

Zoznam zodpovedných riešiteľov výzvy Starting Grant 2017