Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výsledky výzvy ERC Starting grant 2016

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska rada pre výskum zverejnila výsledky hodnotenia výzvy na podávanie projektov ERC Starting Grant 2016. Grant získalo 325 vynikajúcich mladých vedcov s celkovým objemom rozpočtu 485 miliónov Euro. Každý z týchto vedcov s grantom až do 1,5 mil. Euro bude môcť rozvíjať inovačné nápady a vytvoriť vlastný výskumný tím.

Prestížny grant získal aj Slovák Michal Juríček pôsobiaci vo Švajčiarsku na Univerzite v Bazileji projektom “Spin Delocalization with a Twist: Chiral OpenShell Helice“.

Podrobnejšie informácie

Príklady úspešných projektov výzvy Starting Grant call 2016

Zoznam zodpovedných riešiteľov výzvy Starting Grant 2016