Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výsledky výzvy ERC Consolidator 2015

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska rada pre výskum zverejnila výsledky hodnotenia výzvy na podávanie projektov ERC Consolidator Grant call 2015. Grant získalo 302 vynikajúcich mladých vedcov s celkovým objemom rozpočtu 585 miliónov Euro. Každý z týchto vedcov s grantom až do 2 mil. Euro bude môcť rozvíjať inovačné nápady so svojimi výskumnými tímami.

Prestížny grant získal aj Slovák Martin Sokol pôsobiaci na Trinity College Dublin.

projektom „Western banks in Eastern Europe: New geographies of  financialisation“

Podrobnejšie informácie

Príklady úspešných projektov výzvy Consolidator Grant call 2015