Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výsledky uzávierky výzvy SME Instrument fáza 2

Aktualita

Oblasti
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Do výzvy SME Instrument fáza 2 s uzávierkou 5. jún 2019 bolo podaných 2025 projektových návrhov, z toho 2005 ich bolo oprávnených a ďalej hodnotených, vrátane 13 slovenských projektových návrhov. Najaktívnejšie firmy sú už tradične zo Španielska (274 participácií v návrhoch), z Talianska (233) a z Izraela (174). Slovensko sa zapojilo 18 účasťami. Z hodnotených 2005 návrhov projektov dosiahlo minimálnu hranicu požadovaných bodov (12) 921 návrhov, z toho 5 slovenských návrhov. Do druhého kola hodnotenia bolo pozvaných 192 firiem vrátane dvoch slovenských. Financovanie dostalo finálne 94 projektov. Spolu na všetky výzvy v rámci EIC Accelerator je na rok 2019 plánovaný rozpočet 689,26 mil. EUR.

Najväčší počet financovaných projektov je z oblasti strojárstva a technológií, zdravia a energetiky. Financovanie dostali napríklad projekty mobilného zásobníka termálnej energie na báze recyklovanej keramiky, systému personalizovanej výživy predčasne narodených detí, inovatívneho doručovania balíkov, či vysokovýkonných batérií pre hybridné a elektrické dopravné prostriedky.

Ďalšia uzávierka tejto výzvy bude 9. októbra 2019. Prvý krát bude poskytovať možnosť žiadať o zmiešané financovanie (grant + kapitálová investícia).

Táto schéma je určená pre prelomové technológie, koncepcie a obchodné modely, ktoré majú potenciál zásadným spôsobom zmeniť fungovanie trhu. Žiadať o podporu v rámci tohto nástroja môže len individuálny malý a stredný podnik so sídlom buď v krajinách EÚ alebo štátoch asociovaných k H2020. Zameranie projektov nie je tematicky obmedzené, využíva sa tu tzv. bottom-up prístup. Kombinuje pod jednou strechou finančné, koučingové a akceleračné nástroje. Viac informácií o EIC Accelerator je k dispozícii v sekcii Inovácia v malých a stredných podnikoch a v pracovnom programe pre Enhanced European Innovation Council Pilot.

Zdroj: eCORDA, zverejnené 26.7.2019, lda