Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Vysielanie z Helix Nebula Science Cloud prototypovej fázy

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Na 3. apríla 2017, 14:30 SELČ je naplánované slávnostné odovzdávanie cien úspešným dodávateľom, ktorí postupujú do prototypovej fázy Helix Nebula Science Cloud (HNSciCloud) pred-komerčného obstarávania (PCP) v CERNe v Ženeve vo Švajčiarsku.

V novembri roku 2016 štyri konzorciá získali 5,3 milióna eur zo spoločného HNSciCloud a pred-komerčným (PCP) výberového konania  a začali vyvíjať návrhy pre Európsku hybridnú cloudovú platformu, ktorá bude podporovať vysoko výkonné, dátovo náročné vedecké účelové projekty. Na začiatku februára 2017 sa tieto štyri konzorcia stretli v CERNe, aby predložili svoje návrhy potenciálnym kupujúcim. Po predložení svojich návrhov, konzorcia boli požiadaní, aby pripravila svoje ponuky pre prototypovú fázu.

Začiatku apríla 2017 budú víťazi ponúk na postavenie prototypyov vyhlásení v CERNe v priebehu webcastového podujatia s názvom „Launching Helix Nebula Science Cloud Prototype Phase“. Slávnostné vyhlásenie víťazov a prezentácia riešení a postup do fázy prototypov bude oznámené počas webcastu.

Ak sa zaujímte o prototypy, ktoré budú vyvíjané alebo jednoducho chcete vedieť viac o procese pred-komerčného verejného obstarávania, poznačte si tento dátum do kalendára a sledujte živé vysielanie z podujatia priamo na našich webových stránkach www.hnscicloud. EÚ.
 
Živé vysielanie bude k dispozícii na www.hnscicloud.eu
Pridajte sa k nám v pondelok 3. apríla 2017, 14:30 SELČ.
Ak máte záujem o bližšie informácie o podujatí, neváhajte nás kontaktovať na info@hnscicloud.eu

HNSciCloud, grantová dohoda 687614, je akciou pred-komerčného verejného obstarávania a je podporovaný 10timi poprednými európskymi verejnými výskumnými organizáciami a spolufinancovaný Európskou komisiou.