Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Vyhodnotenie piatich rokov podpory MaSP prostredníctvom SME Instrument/EIC Akcelerátora

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • biotechnológie
 • čistá a efektívne využívaná energia
 • efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • moderná výroba a spracovanie
 • moderné materiály
 • morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Nanotechnológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
 • životné prostredie

EIC Accelerator (bývalý SME Instrument) je súčasť európskeho programu pre výskum a inovácie – Horizont 2020, ktorého hlavným cieľom je podporiť inovatívne európske firmy pri uvedení prelomových inovácií na trh vo forme nových produktov alebo služieb. Počas trvania programu (2014-2020) investuje viac ako 3 miliardy eur do vyše 7000 nádejných malých a stredných podnikov. Firmy môžu získať granty na validáciu produktov do 2,5 milióna a investíciu na vstup na trh a rast až do 15 miliónov.

Európska komisia publikovala už druhé vyhodnotenie tohto úspešného programu, ktoré zhrnula do správy Innovation Kitchen: Impact Through Innovation in SMEs with EIC Pilot.

Vyberáme zo štatistiky za roky 2014-2018:

 • takmer 4500 firiem z 39 krajín podporených z EIC (od roku 2014) sumou 1,9 miliardy eur
 • 750 profesionálnych koučov riadiacich úspešným firmám
 • každý rok je podaných 6000 žiadostí o financovanie
 • projekty hodnotí 2400 hodnotiteľov
 • najlepšie projekty vyberá porota, ktorá má 100 zástupcov, z ktorých je 60% žien
 • priemerná úspešnosť výziev je 4-5%
 • trojicou najúspešnejších krajín je Španielsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo
 • najviac financií získali malé a mladé firmy do 10 zamestnancov (59%) a vekom do 5 rokov (54%)
 • až 75% firiem smeruje na B2B trh
 • najviac zastúpené sektory sú zdravotníctvo, energetika, softvér pre firmy, doprava a potraviny
 • každé 1 euro investované z programu pritiahlo 2,34 eura od súkromných investorov (takmer 3 miliardy eur)
 • najvyššie investície boli do firiem Relex Solutions (182 mil. eur), Ultrahaptics (76 mil.) a Monese (67 mil. eur)
 • do investícií sa zapojili nasledovné typy investorov: investičné fondy (59%), korporátne fondy (28%), anjeli (9%), crowdfunding (4%) a akcelerátory (2%)
 • exity: 17 firiem vstúpilo na burzu (Initial Public Offerings – IPOs) a 33 firiem bolo súčasťou akvizícií
 • najvyššie valuácie (trhové ocenenia) dosiahli firmy Arcam (636 mil. eur), Hydrogenious Technologies (636-909 mil. eur) a Relex Solutions (397 mil. sur)
 • akceleračné služby vytvorili komunitu 7500 členov, organizovali 40 partnerských podujatí ročne, 650 firiem sa prezentovalo pred investormi, 700 bilaterálnych stretnutí – s celkovou úspešnosťou 5-25%
 • deep tech sú prezentované 1089 firmami, ktoré získali 484 mil. eur a následné investície 1,16 miliardy

Viac informácií nájdete v správe na odkaze vyššie.

Viac o nástroji EIC Accelerator

Zverejnené: 27.9.2019, zdroj: EASME, autor: IvFI/lda