Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Vizualizácia výsledkov Horizont 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dovoľujeme si Vás informovať o existencii nového nástroja k vyhľadávaniu dát, s ktorým prichádza Švédsko. Ide o jedinečnú webstránku k účasti v H2020, ktorá využíva princíp „Open Data“ z portálu eCorda (projekty podporené z EÚ prostriedkov). Ide o študentský projekt vo verzii beta.

 

Hlavnou výhodou webstránky je grafické spracovanie dát, vysoká prehľadnosť, zjednodušený prístup vyhľadávania dát (štát/univerzita/výskumná inštitúcia/súkromná spoločnosť), možnosť porovnania dvoch štátov/inštitúcií až po dáta týkajúce sa samotnej témy a úspešného projektu v H2020.

 

Link na webstránku: http://h2020viz.vinnova.se/#/