Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Verejná konzultácia BBI JU

Aktualita

Oblasti
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Konzultácia zahŕňa otázky o 7 spoločných podnikoch, vrátane the Bio-based Industries (BBI).

Dotazník nájdete na tomto linku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/JUsinterimevaluation.

Vyplnenie dotazníka nezaberie viac ako 20 minút.

Konzultácia je otvorená do 11. marca 2017.