Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Veľká Británia v Horizonte 2020 po Brexite

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Ako asi viete, vláda Spojeného kráľovstva a Európska komisia potvrdila, že výsledok referenda o BREXITe nebude mať žiadny bezprostredný vplyv na britských organizácií, ktoré žiadajú alebo sa podieľajú na programe Horizont 2020 a že sa môžu aj naďalej podieľať na programe v obvyklej forme.

Tu nájdete niekoľko výrokov k danej téme:

Vyhlásenie pána Jo Johnsona:

https://www.gov.uk/government/news/statement-on-higher-education-and-research-following-the-eu-referendum

Vyhlásenie EK:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/outcome-referendum-united-kingdom

Okrem týchto výrokov by sme Vás radi informovali, že HM Treasury (britské ministerstvo financií) sa zaručilo, že všetky UK organizácie účastné jednotlivo alebo ako členovia konzorcí projektov Horizontu 2020 budú mať istotu ohľadom budúceho financovania na ministerstva financií , nakoľko Spojené kráľovstvo je ešte stále členom EÚ. Konkrétne projekty budú pokračovať aj po skončení britského členstva v EÚ.

Stanovisko pána kancelára Philip Hammonda:
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-philip-hammond-guarantees-eu-funding-beyond-date-uk-leaves-the-eu