Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Vedecká rada ERC zverejnila svoju pozíciu k FP 9

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)

Vedecká rada ERC zverejnila svoju pozíciu k FP 9, ktorú nájdete tu