Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

TRL pre obnoviteľné zdroje

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

Rámcový program EÚ Horizont 2020 používa koncept úrovne technologickej pripravenosti (TRL) pri opise rozsahu výziev. Je to chápané ako celkové usmernenie a neodkazuje špecificky na technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom tejto štúdie bolo posúdiť využitie TRL v energetickej oblasti na európskej úrovni. Štúdia bola zameraná aj na vypracovanie usmerňovacích dokumentov definujúcich TRL v 10 oblastiach obnoviteľnej energie. Štúdiu nájdete tu, dodatky tu.