Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Tréning EURATOM 2019

Aktualita

Oblasti
  • EURATOM
  • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

V nadväznosti na prijatie pracovného programu pre Euratom na roky  2019-2020 a výzvu na predkladanie návrhov projektov, ktorá bude otvorená v máji 2019 s uzávierkou plánovanou na 25. september 2019 sa uskutočnil v dňoch 5. – 6. marca 2019 v Technologickom centre AV ČR dvojdňový interaktívny tréning k programu Euratom  pre žiadateľov.

Cieľom tréningu bolo prispieť k zvýšeniu kvality predkladaných návrhov.

Tréning bol zorganizovaný v spolupráci s CVTI SR a ďalšími zahraničnými národnými kontaktami, ktoré boli k dispozícii pre konzultácie pripravovaných návrhov projektov.

Prezentácie z podujatia:/HORIZONT_2020/EURATOM/1_TCAV-2019-Dostal_Final.pdf>

/HORIZONT_2020/EURATOM/3_GA_CA_Grant___Consortium_agreement_prezentation__Hlavsova__06_03_2019.pdf target=“_blank“>GA & CA

/HORIZONT_2020/EURATOM/4_Budget.pdf target=“_blank“>Rozpočet

/HORIZONT_2020/EURATOM/5_RRI_2019.pdf target=“_blank“>RRI

/HORIZONT_2020/EURATOM/6_Statist_NH.pdf target=“_blank“>Štatistiky

/HORIZONT_2020/EURATOM/2_SINE2020_Janosec.pdf target=“_blank“>SINE

/HORIZONT_2020/EURATOM/1_TCAV-2019-Dostal_Final.pdf target=“_blank“>TCAV