Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Téma obehového hospodárstva v Programe H2020

Aktualita

Oblasti
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Téma obehového hospodárstva je jednou z priorít Európskej komisie, čo je zrejmé aj zo zamerania posledných tém (topikov). Problematika cirkulárnej ekonomiky sa nachádza naprieč mnohými tematickými oblasťami programu H2020. Výber najrelevantnejších tém, ktoré sú aktuálne otvorené na predkladanie projektových návrhov nájdete v týchto tabuľkách podľa zaradenia témy k príslušnému Pracovnému programu:

Pracovný program SC5: CLIMATE ACTION, ENVIRONMENT, RESOURCE EFFICIENCY AND RAW MATERIALS 

SC5-10-2019-2020: Raw materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of sustainable mining IA
CE-SC5-24-2020: Improving the sorting, separation and recycling of composite and multi-layer materials RIA
CE-SC5-25-2020: Understanding the transition to circular economy and its implications on the environment, economy and society RIA
CE-SC5-26-2020: Sustainable management in extractive industries CSA
SC5-27-2020: Strengthening international collaboration: enhanced natural treatment solutions for water security and ecological quality in cities RIA
CE-SC5-28-2020: Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and furniture sectors IA
CE-SC5-29-2020:A common European framework to harmonise procedures for plastics pollution monitoring and assessments CSA
CE-SC5-30-2020:Plastics in the environment: understanding the sources, transport, distribution and impacts of plastics pollution RIA
LC-CLA-11-2020:Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and improved air quality IA

Pracovný program SC2: FOOD SECURITY, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FORESTRY, MARINE, MARITIME AND INLAND WATER RESEARCH AND THE BIOECONOMY

CE-SFS-36-2020: Diversifying revenue in rural Africa through bio-based solutions RIA
CE-RUR-08-2018-2019-2020: Closing nutrient cycles IA, RIA
CE-FNR-07-2020: FOOD 2030 – Empowering cities as agents of food system transformation IA
CE-FNR-09-2020: Pilot action for the removal of marine plastics and litter IA
CE-FNR-14-2020: Innovative textiles – reinventing fashion IA
CE-FNR-15-2020: A network of European bioeconomy clusters to advance bio-based solutions in the primary production sectorCSA
CSA CE-FNR-17-2020: Pilot circular bio-based cities – sustainable production of bio-based products from urban biowaste and wastewater IA
LC-FNR-13-2020: Bio-based industries leading the way in turning carbon dioxide emissions into chemicals RIA

Pracovný program: NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND ADVANCED MANUFACTURING AND PROCESSING

DT-FOF-07-2020: Assembly of micro parts RIA
DT-FOF-09-2020: Energy-efficient manufacturing system management IA
DT-FOF-11-2020:Quality control in smart manufacturing IA
DT-FOF-10-2020: Pilot lines for large-part high-precision manufacturingIA
DT-FOF-11-2020: Quality control in smart manufacturing IA
LC-SPIRE-08-2020: Novel high performance materials and componentsRIA
LC-EEB-04-2020:Industrialisation of building envelope kits for the renovation marketIA
NMBP-38-2020: Citizens and industrial technologies CSA

Pracovný program: CROSS-CUTTING ACTIVITIES

CE-NMBP-42-2020: Materials life cycle sustainability analysis RIA
CE-SPIRE-01-2020: Tapping into the potential of Industrial Symbiosis IA
CE-SPIRE-07-2020: Preserving fresh water: recycling industrial waters industryIA
CE-SC5-07-2020: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes IA
CE-SC5-08-2020: Raw materials policy support actions for the circular economy – Expert network on Critical Raw Materials CSA
CE-SC5-31-2020: Develop, implement and assess a circular economy oriented product information management system for complex products from cradle to cradleIA
CE-SPIRE-09-2020: Alternative mineral resources for high volume production IA
LC-SC3-CC-9-2020: Industrial (Waste) Heat-to-Power conversionIA

Pracovný program SC1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING

SC1-BHC-36-2020: Micro- and nano-plastics in our environment: Understanding exposures and impacts on human health RIA

Zdroj: Technologické Centrum AV ČR, zverejnené 8.11.2019, mit