Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

SwafS Knowledge & Brokerage Event

Aktualita

Oblasti
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Sieť národných kontaktných bodov a projekt SiS.net3 pozýva všetky subjekty relevantné pre oblasť Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť programu Horizont 2020 na podujatie z názvom SwafS Knowledge & Brokerage Event, ktoré sa uskutoční 16. januára 2020 v Bruseli.

Podujatie je organizované v spolupráci s Európskou komisiou.

Máte záujem zapojiť sa do projektov v oblasti Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť?
• Ste koordinátorom návrhu projektu a hľadáte partnerov?
• Chcete byť partnerom v projektovom návrhu?

Hlavným cieľom podujatia je na jednom mieste poskytnúť informácie z prvej ruky o výzvach v rámci oblasti Veda pre a so spoločnosťou Horizontu 2020 a spojiť tak všetky relevantné subjekty ako univerzity, výskumné inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti, MSP, verejné orgány, vedecké centrá atď. s ambíciou stať sa buď potenciálnymi koordinátormi alebo partnermi v projekte.


Máte v úmysle pripraviť návrh v rámci výzvy na predkladanie návrhov v oblasti Veda so a pre spoločnosť?
Začínate budovať svoje konzorcium?

Potom sa môžete zaregistrovať na toto podujatie?

Podrobné informácie o registrácii a programe podujatia nájdete na webovej stránke podujatia – čoskoro na webstránke https://horizon-swafs-2020.b2match.io

Viac informácií o pracovnom programe oblasti Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť nájdete na webovej stránke Európskej komisie.
Viac informácií o projekte SiS.net nájdete na stránke projektu http://www.sisnetwork.eu/

26.11, kas