Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Súťaž o Európske hlavné mesto inovácií

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia odštartovala tretí ročník súťaže Európske hlavné mesto inovácií. Hľadať sa bude najinovatívnejšie európske mesto, po Barcelone (2014) a Amsterdame (2016). Cieľom je odmeniť to európske mesto, ktoré vytvára najlepší inovačný ekosystém spájajúci obyvateľov, verejný, akademický a podnikateľský sektor.
Tento rok výherca dostane 1.000.000 € na svoje inovačné aktivity. Druhé a tretie ocenené mesto dostane 100.000 €.
 
Súťaže sa môžu zúčastniť mestá:
– Z členských štátov EÚ alebo  pridružených krajín výskumného a inovačného programu EÚ Horizontu 2020,
– mestá s viac ako 100 000 obyvateľmi (v krajinách, kde nie je také mesto sa do súťaže môže zapojiť najväčšie mesto).

Na Slovensku je súťaž otvorená pre dve mestá – Bratislavu a Košice, lebo len tieto mestá spĺňajú podmienku vymedzenú počtom obyvateľov (nad 100 000).
 
Prihlásené mestá bude posudzovať nezávislá porota zložená z externých hodnotiteľov, hodnotiť sa budú ich inovatívne riešenie príslušnej spoločenskej výzvy, kotré uvedú vo svojej žiadosti.
 
Prihlásiť sa môžete použiť do 21. júna 2017, 17:00 (bruselského času).
 
Tu nájdete všetky aktualizácie alebo /HORIZONT_2020/iCapital_leaflet.pdf>Leaflet.
 
Alebo nás kontaktujte tu: RTD-I-CAPITAL@ec.europa.eu