Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Spoznajte nový portál na vyhľadávanie a správu grantov EÚ

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dnešným dňom bol spustený nový portál o možnostiach financovania vedy a vyskumu a o výberových konaniach. Nahrádza súčasný portál účastníkov tzv. Participant portál. Poskytuje všetky funkcie, ktoré boli k dispozícii v rámci súčasného portálu účastníkov, ale zároveň implementuje nové funkcie. Stará verzia zmizne do konca roka 2018. Vyskúšajte nový portál práve teraz!

Upozorňujeme, že portál je jediným vstupným bodom pre vyhľadávanie a správu grantov EÚ a zmlúv o verejnom obstarávaní a pokryje všetky centrálne riadené programy do začiatku ďalšieho viacročného programového obdobia EÚ v roku 2021 (Horizon Europe).

Nový portál obsahuje nové usporiadanie a grafický dizajn, je vybavený vylepšenou funkciou vyhľadávania kľúčových slov s novými funkciami a správaním vo vyhľadávaní, obsahuje viacprogramové pokrytie a integruje výzvy na predkladanie ponúk na jednom mieste.

Nový portál má všetky funkcie, ktoré boli k dispozícii v rámci súčasného portálu účastníkov, ktoré ale zmiznú na konci roka 2018.

Odporúčame, aby ste sa s ním, čo najskôr oboznámili a začali ho používať  hneď teraz!