Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Seminár MSCA Individual Fellowship 2017

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 11. júla 2017 sa v Bratislave v CVTI SR uskutočnil seminár MSCA Individual Fellowship 2017 (MSCA IF) v konferenčnej miestnosti č. 235 na 2. poschodí.

Schéma MSCA IF podporuje výskumný tréning založený na medzinárodnej alebo aj medzisektorovej mobilite pre výskumníkov na postdoktorandskej a vyššej úrovni.

/HORIZONT_2020/MSCA/Seminar_IF_MSCA_2017/Program_2.pdf target=“_blank“>Program

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/MSCA/Seminar_IF_MSCA_2017/Jul_IF_MSCA_2017.pdf>Pravidlá v rámci MSCA IF a Ako podať úspešný projekt

/HORIZONT_2020/MSCA/Seminar_IF_MSCA_2017/Katrlik_prednaska_CVTI_11-7-2017.pdf>Rady a tipy hodnotiteľa

/HORIZONT_2020/MSCA/Seminar_IF_MSCA_2017/Marie_Curie_grant_-_Skusenosti_drzitela_grantu.pdf>Skúsenosti držiteľa grantu

Horizont_2020/20170711_Sem_MSCA-IF_2991s.jpg />