Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Predbežný návrh pracovného programu 2019 v oblasti SC 2

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Uvedený zverejnený dokument ešte nie je oficiálne schválený a teda záväzný, ale predpoklad je, že prípadné zmeny nebudú podstatného charakteru.

Oficiálne schválenie a zverejnenie záväznej verzie sa predpokladá koncom mesiaca júna a bude k dispozícii na Funding & tender portal (predtým Participant portal).

Prípadné otázky na:
natasa.hurtova@cvtisr.sk
+421 917 733 512