Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Revidovaný pracovný program 2016-2017 pre oblasť FOOD zverejnený

Aktualita

Oblasti
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

EK zverejnila revidovaný Work programme 2016-2017 pre oblasť Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy (SC2) programu Horizont 2020.

 

Work programme 2016-2017 časť 9 – Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy (SC2) – nájdete online tu Work programme 2016-2017 SC2.

V tomto duchu bol aktualizovaný aj Participant Portal (kompletný program nájdete v sekcii Referečné dokumenty).