Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Report z konferencie SET Plan 2017

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • EURATOM
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava