Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Raw materials summit 2019

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Na summite sa predstavia významní rečníci z oblasti surovín, zástupcovia Európskej komisie, významní podnikatelia ale aj začínajúci investori. Prebehne niekoľko paralélnych panelov na témy:

 

– Resources: Discovery and Beyond

– Deep, Intelligent Mining

– Minerals Processing and Materials Recycling

– Advanced Materials – Enablers for Disruptive Innovation

– Materials for Future Mobility

– Resource Efficiency cities

 

hp-banners/raw_materials_summit_2019.jpg alt=“raw“ /> 

Začínajúci podnikatelia budú mať možnosť prezentovať svoje myšlienky potenciálnym investorom. Raw materials Academy a spolupracujúce univerzity predstavia inovatívne vzdelávacie programy.

 

Viac informácií o summite je k dispozícii na https://www.eitrmsummit.com/