Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Projekty v oblasti obehového hospodárstva

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Európska komisia pripravila /HORIZONT_2020/Climate/2019/Circular_Economy_projects_-_2016-2017.pdf target=“_blank“>sumár projektov, ktoré boli podporené v roku 2016 a 2017 a pomáhajú tak napĺňať stratégiu EÚ pre cirkulárnu ekonomiku.