Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Projekt ľudského mozgu (HBP)

Aktualita

Oblasti
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Projekt ľudského mozgu (HBP) spustil výzvu na ziskanie voucheru platformovej infraštruktúry.
Výzva vyzýva výskumných pracovníkov, aby požiadali o bezplatný prístup k službám a inžinierskej podpore platformy HBP s cieľom podporiť ich výskum. Každý poukaz oprávňuje víťaza na 6-12 mesiacov času na projekte HBP.
Výzva je otvorená pre výskumníkov z celého sveta, od akademických a neakademických organizácií vrátane nemocníc, priemyslu a farma priemyslu.
Platformy HBP predstavujú súbor nástrojov a služieb pre modelovanie, simuláciu a analýzu dát pre výskumných pracovníkov v oblasti neurovedy, lekárskeho výskumu, neuromorfizmu a neurorobotiky.
Cieľom je otvoriť výskumnú a vývojovú infraštruktúru HPP tak, aby uspokojila potreby komunity novým dynamickým spôsobom a umožnila nadviazať spoluprácu.

Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach a /HORIZONT_2020/HEALTH/2018/HBP_Infrastructure_Voucher_Call_Aug2018.pdf target=“_blank“>priloženom letáku.

Neváhajte nás kontaktovať pre ďalšie informácie alebo ak potrebujete ďalšie informácie: vouchers@humanbrainproject.eu