Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Projects for Policy (P4P) report on rare diseases

Aktualita

Oblasti
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Chceli by sme vás upozniť na publikovanú konečnú verziu správy o zriedkavých chorobách – /HORIZONT_2020/HEALTH/RareDiseases_FINAL_PRINT_2017.pdf target=“_blank“>Projects for Policy (P4P) report on rare diseases. Táto správa poukazuje na to, ako môžu projekty financované z EÚ prispieť k politikám súvisiacim so zriedkavými chorobami. Teraz je táto správa online a je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke RTD o zriedkavých chorobách.